15/11/2022 03:35:14
Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp thi công khối lượng Khoan thăm dò phục vụ khai thác mỏ than Nông Sơn năm 2022.

10/11/2022 03:44:49
Công tác ổn định tư tưởng cán bộ,đảng viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Đông Triều. Bài dự thi của Đảng viên Trần Thị Thương

03/11/2022 11:35:33
Một vài suy nghĩ về trách nhiệm của người Đảng viên trong công tác xây dựng Đảng- Bài dự thi của Đặng Xuân Mỹ- Chi bộ Phân xưởng vận hành Đảng viên Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả

03/11/2022 10:40:29
Đảng bộ Công ty Thủy Điện Đồng Nai 5 - TKV chú trọng công tác xây dựng bảo vệ nguồn nhân lực

31/10/2022 10:00:30
CBTT: BCTC Quý III năm 2022 của Tổng công ty.

28/02/2020 08:54:51
Hợp đồng Mua bán điện Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II giữa Tổng công ty Điện lực - TKV và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đại diện là Công ty mua bán điện vừa được ký kết tại Hà Nội.

10/03/2020 09:53:20
UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Tổng công ty Điện lực - TKV

22/02/2020 03:05:20
Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Điện lực - TKV nhiệm kỳ 2020 - 2023

17/02/2020 03:06:54
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực - TKV.

06/02/2020 03:48:52
Ngày 03/02/2020 HĐQT Tổng công ty đã có Nghị quyết số 05/NQ-ĐLTKV về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông báo